Buddy Go Protien
(บัดดี้ โก โปรตีนพืช)

โปรตีนคือสารอาหารที่สำคัญสำหรับการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายค่ะ มันประกอบด้วยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ สร้างกระดูก และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะ โปรตีนมีอยู่ในอาหารหลายประเภท เช่น เนื้อสัตว์ ถั่ว เมล็ด ผัก และอาหารอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ.